صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان پد جاذب خونابه مورد استفاده در بسته بندی انوع گوشت

صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان پد جاذب خونابه مورد استفاده در بسته بندی انوع گوشت

 

اگرچه رطوبت در محصولات غذایی برای کیفیت غذا مفید است، اما رطوبت بیش از حد در یک بسته برای کیفیت محصول غذا و بسته بندی، به ویژه در مورد غذاهای با فعالیت آبی بالا مانند محصولات تازه و خام گوشت نامطلوب است. در بسته بندی ظرفی محصولات گوشت قرمز و گوشت سفید بنا به دلایلی از قبیل اختلاف دمای ایجاد شده در فرایندهای مختلف از انبارش تا عرضه در داخل یخچال، آب میان بافتی به خارج از محصول تراوش می کند که تجمع آن در زیر بسته ضمن ایجاد ظاهر نامناسب در بسته، باعث ایجاد بوی نامطبوع و افزایش بار میکروبی محصول می گردد. لذا با استفاده از پد جاذب در محصولات بسته بندی ضمن اینکه ظاهر محصول مناسب خواهد بود، از نظر بو بار میکروبی وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد و مدت زمان ماندگاری محصول افزایش می یابد. تولید کنندگان متعددی پدهای جاذب را تولید می کنند که 

 متاسفانه استاندارد ملی برای تعیین ویژگی های آن وجود ندارد و از این رو نمی توان کیفیت آن را مورد بررسی و پایش قرار داد. بدیهی است اگر ویژگی های این پد مناسب نباشد نه تنها جذب آب در آن به درستی انجام نمی شود بلکه ممکن است به دلیلی آلودگی میکروبی سبب افزایش بار میکروبی در گوشت گردد. به همین جهت هدف از انجام این پروژه تعیین ویژگی هایی است که برای کنترل کیفیت پد جاذب خونابه اهمیت دارد. به این منظور، با توجه به جنس پد جاذب و نقشی که در فرآورده گوشتی ایفا می کند و با توجه به اهمیت ایمنی آن (که به طور مستقیم بر ایمنی گوشت مؤثر است)، سه گروه آزمون به شرح زیر برای این فرآورده تعیین گردید: ۱- آزمون های فیزیکی و شیمیایی لایه عبور دهنده و توزیع کننده شامل ازدیاد طولتا حد پارگی در جهت طولی، ضخامت لایه،مقاومت تا حد پارگی در برابر کشش در جهت طولی(MD)، مقاومت تا حد پارگی در برابر کشش در جهت عرضی(CD)

مقاومت تا حد پارگی در برابر کشش در جهت طولی(MD)، مقاومت تا حد پارگی در برابر کشش در جهت عرضی(CD) ، PH حداکثر زمان نفوذ و عبوردهی مکرر مایعات (سومین مرتبه)، واکنش در برابر نور فرابنفش، حداکثر دوباره تری. ۲- آزمون استحکام دوخت منسوج . ۳- آزمون های پلیمر جاذب شامل درصد رطوبت، ظرفیت جذب ۰٫۹% NaCl ، ظرفیت نگهداری مایع ۰٫۹% NaCl ، زمان نفوذپذیری، pH مقدار ۰/۱% در ۰٫۹% NaCl ، دانه بندی و بو . ۴- آزمون های میکروبی شامل شمارش کلی میکروارگانیسم ها، استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت، اشریشیاکلی، سودومونا آئروژینوزا و کپک و مخمر. سپس با بررسی و آنالیز نمونه های تهیه شده، حد مجاز این آزمون ها تعیین شد و متعاقب آن استاندارد کارخانه ای با عنوان “پد جاذب خونابه مورد استفاده در بسته بندی انواع گوشت ویژگی ها و روش های آزمون” تهیه شد. این استاندارد دارای بخش های اصلی و الزامی استانداردها ی ملی است و کلیه بخش های آن را در بر می گیرد. این پروژه یک پروژه تقاضا محور بود که بر اساس درخواست شرکت آریونامی پاسارگاد انجام شد. این اولین مرتبه ای است که ویژگی های پد جاذب خونابه تعیین می گردد.

منبع : وبسایت پژوهشگاه استاندارد