پنیر پیتزا

بسته بندی پنیر پیتزا

با توجه به مصرف روز افزون فست فود و طبخ در منازل، از جمله پیتزا و پنیر پیتزا، و از طرفی رعایت موارد بهداشتی و امنیت غذایی در بسته بندی پنیر پیتزا نیاز به بسته بندی مناسب ضرورتی دوچندان یافته است.

لزا بنا بر تشخیص این نیاز جامعه، ماشین سازی حکمائی اقدام به طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا رنده شده در محدوده وزنی ۱۸۰ الی ۴ کیلوگرم با دستگاه های مختلف به شرح زیر نموده است:

بسنه بندی پنیر پیتزا در محدوده وزنی ۱۸۰ الی ۵۰۰ گرم دستگاه بسته بندی SERVO 1000P:

 • دارای مولتی هِد ۱۰ کفه توزین

 • بسته های ۱۸۰ گرمی ۴۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۵۰۰ گرمی ۳۰ بسته در دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

بسته بندی پنیر پیتزا در محدوده وزنی ۱۸۰ گرم الی ۲ کیلوگرم دستگاه بسته بندی PLC 5KP  :

 • دارای مولتی هِد ۱۴ کفه توزین

 • بسته های ۱۸۰ گرمی ۵۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۵۰۰ گرمی ۴۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۱ کیلو گرمی ۳۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۲ کیلو گرمی ۲۰ بسته در دقیقه

بسته بندی پنیر پیتزا در محدوده وزنی ۱۸۰ گرم الی ۴ کیلو گرم دستگاه بسته بندی PLC 10KP :

 • دارای مولتی هِد ۱۰ کفه توزین

 • بسته های ۱۸۰ گرمی  ۴۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۵۰۰ گرمی ۳۰ بسته در دقیقه

 • بسته های ۱ کیلو گرمی ۱۵ بسته در دقیقه

 • بسته های ۲ کیلو گرمی ۸ بسته در دقیقه

 • بسته های ۴ کیلو گرمی ۶ بسته در دقیقه

از جمله مشتریان ما :

 

فیلم کارکرد دستگاه

فیلم بسته بندی پنیر پیتزا رنده شده مانی ماس توسط دستگاه ماشین سازی حکمائی را اینجا در آپارات مشاهده نمایید.