شوریجات

بسته بندی زیتون

یکی از مواد غذایی که دستگاه های بسته بندی ماشین سازی حکمائی علاوه بر مایعات قابلیت بسته بندی آن را دارد زیتون می باشد.

بسته بندی زیتون از نظر بهداشتی بسیار مهم بوده و این نوع بسته بندی راه حلی مناسب می باشد.

زیتون توسط دستگاه بسته بندی مایعات SERVO 1000P بسته بندی شده است که قابلیت بسته بندی همزمان مایع و جامد را بصورت ترکیبی در کیسه دارد.

ویدئو بسته بندی زیتون را می توانید اینجا در آپارات مشاهده کنید.

 

شوریجات

بنا به درخواست مشتریدستگاه های ماشین سازی حکمائی قابلیت بسته بندی انواع شوریجات دیگر را نیز دارد.