چسب

بسته بندی چسب

یکی دیگر از مواردی که دستگا های ماشین سازی حکمائی قادر به بسته بندی آن در کیسه می باشد ،چسب است

ازجمله:

چسب هاتملت که توسط دستگاه بسته بندی مایعات SERVO 1000P بسته بندی شده است

 

 

 

 

 

 

 

و چسب لاتکس که توسط دستگاه بسته بندی مایعات PLC 1000PN بسته بندی شده است