آب آشامیدنی

بسته بندی آب آشامیدنی

یکی از موارد رایج بسته بندی در کیسه های پلی اتیلن توسط دستگاه های ماشین سازی حکمائی آب آشامیدنی می باشد

یکی از مهمترین فعالیت ها در زمینه آب دستگاه های آب برای زائران اربعین حسینی در کربلا و ستاد بحران کشور می باشد که آب های ۲۰۰ میلی در کیسه بدلیل راحتتر بودن حمل و نقل ،کاهش تولید زباله، به صرفه بودن و توانایی تولید انبوه بسیار پر کاربرد میباشد. تولید و توزیع آب بسته بندی در میان سیل زدگان استانهای گلستان و خراسان شمالی

برای بسته بدی آب می توان از هر دو نوع دستگاه های کیسه ایی و لیوانی بسته به نیاز مشتری استفاده نمود.

 

نمونه انواع بسته بندی آب

۱٫کیسه ایی

آب های بسته بندی شده توسط آبفا استان ها و ستاد بحران(از ۲۰۰ سی سی الی ۱۰ لیتر)

انواع دستگاه های بسته بندی کیسه ایی ماشین سازی حکمائی:

دستگاه بسته بندی مایعات PLC 1000PN جهت بسته بندی آب از ۲۰۰ سی سی الی ۱ لیتر (تک نازله)

دستگاه بسته بندی مایعات PLC 2000P جهت بسته بندی آب از ۲۰۰ سی سی الی ۱ لیتر (۲ نازله)

دستگاه بسته بندی مایعات PLC 5000P جهت بسته بندی آب از ۱ لیتر الی ۵ لیتر

دستگاه بسته بندی مایعات PLC 10KP حهت بسته بندی آب از  ۵ لیتر الی ۱۰ لیتر

فیلم کارکرد دستگاه جهت بسته بندی آب آشامیدنی یک لیتری اینجا در آپارات

فیلم کارکرد دستگاه بسته بندی آب ۲ لیتری دستگاه مدل PLC5000P 

فیلم  بسته بندی آب آشامیدنی ۲۰۰ سی سی اینجا در آپارات مشاهده نمایید.

۲- لیوانی

برای بسته بندی لیوانی آب از دستگاه های زیر می توان استفاده نمود

دستگاه بسته بندی مایعات CUP4 X 75L

دستگاه بسته بندی مایعات CUP1 X 95R

فیلم کارکرد دستگاه بسته بندی آب در لیوان را می توانید اینجا در آپارات مشاهده نمایید.

 

۳- اکوشارژ

همچنین برای بسته بندی آب می توان از بسته اکوشارژ استفاده کرد که از نظر اقتصادی بسیار بصرفه می باشد. که توسط دستگاه بسته بندی مایعات PLC 1000PN قابل تولید است.

 

۴٫واحد سیار

همچنین برای بسته بندی آب آشامیدنی برای موارد بحران و یا توزیع میان زائرین کربلا از واحد سیار بسته بندی آب می توان استفاده کرد.