گواهینامه ها

گواهینامه ها

ماشین سازی حکمایی در طی سالها فعالیت، افتخارات و دستاوردهایی را در کارنامه درخشان خود داشته است. این شرکت با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانست مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گیرد که این امر منجر به رشد روزافزون ماشین سازی حکمایی گردید و افتخارات و دستاوردهای زیر را برای این شرکت و کارکنانش به همراه داشت:

 

 • دریافت گواهینامه فعالیت صنعتی از وزارت صنایع در سال ۷۸
 • دریافت گواهینامه ابتکار از سوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در سال ۷۸
 • دریافت لوح تقدیر دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد HACCP (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد ISO 22000:2005 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت محیط زیست) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت گواهینامه بر مبنای استاندارد ISO 10002:2004 (سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان) از شرکت توف اینترنشنال در سال ۹۰
 • دریافت لوح سپاس برای طراحی و ساخت ماشین بسته بندی اکوشارژ از کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران در سال ۹۷
 •  گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران