بروز رسانی دستگاهها

بروز رسانی دستگاهها:

ماشین سازی حکمائی به منظور بروز رسانی دستگاه‌های بسته بندی فروخته شده، بهبود کیفی قطعات و سیستم‌های بکار رفته در دستگاههای جدید را به مشتریان اطلاع رسانی می‌نماید تا در صورت تمایل به بروز رسانی دستگاه بسته بندی، اقدامات مقتضی بعمل آید.