ارسال قطعات، پشتیبانی لوازم یدکی و مصرفی

ارسال قطعات، پشتیبانی لوازم یدکی و مصرفی:

ماشین سازی حکمائی با هدف پشتیبانی لوازم یدکی ماشین‌های بسته بندی مایعات خود، این قابلیت را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا بتوانند لوازم یدکی دستگاه بسته بندی را سفارش دهند. واحد پشتیبانی لوازم یدکی ماشین‌های بسته بندی مایعات پس از بررسی درخواستهای مشتریان، کنترل کیفی قطعه و پس از واریز وجه قطعات توسط مشتریان، کالا به آدرس آنها ارسال خواهد شد.