نقش دستگاههای بسته بندی در اقتصاد مدرن

نقش دستگاههای بسته بندی در اقتصاد مدرن

صنعت بسته بندی چندی است که بر صدر بازار نشسته و در هر گوشه ای، رد پایی دارد. سخن از کیفیت عرضه ی یک قطعه که به میان می آید، این بسته بندی است که باید کارایی داشته باشد، بازاریابی و مارکتینگ هم به مدد همین پدیده انجام می شود و جالب اینجاست که به طرز استعاره گونه ای، هیچ خط تولیدی وجود ندارد که چرخش، بدون حضور دستگاه های بسته بندی مناسب و با کیفیت بچرخد. به حافظه ی خود در خرید مراجعه کنید، آیا ده سال پیش، هنگامی که به یک فروشگاه مراجعه کردیم تا این اندازه محصول قرار گرفته در بسته بندی وجود داشت یا ناچار بودیم پلاستیک طلب کرده و مقدار مورد نظر را در بسته، روی ترازو قرار دهیم؟

در گام اول، باید از کیفیت ماندگاری، سلامت و صحت محصولاتی که در بسته بندی قرار می گیرند آغاز کنیم. به عنوان مثال، گرد و خاکی متوجه محصول بسته بندی شده نیست و از تماس مستقیم با هوا در امان می ماند. اگر چه شرکت های بزرگ این مساله را درک کرده اند، اما هنوز هم شاهد این هستیم که کمپانی های نوپا، چنان که باید و شاید توجهی مبذول نمی دارند. شاید اغراق نکرده باشیم اگر تفاوت شرکت بزرگ و کوچک را همین بدانیم. بسته بندی فوایدی گسترده را پیشنهاد می دهد، بیایید به ارتقای طول عمر محصولات بسته بندی شده اشاره کنیم. اگر شما پخش کننده ای در انتهای چرخه ی فروش باشید، محصولی را سفارش می دهید که ماندگاری دو ساله دارد، یا دیگری که چند روز عمر می کند؟ نکته ای دیگر، محصولی را می خرید که به تبع بسته بندی مناسب سالم و سلامت مانده و از نظر بهداشت در جایگاه والایی است یا سراغ سفارشات اصطلاحاً فله می روید؟

اگر خود این روند سوالات را تعمیم دهید، به خوبی قابل مشاهده خواهد بود که بسته بندی نه تنها یک خدمت، که خود صنعتی عظیم را پدید آورده. به همین شکل، کافی است توجه داشته باشیم که محصولات خوراکی، مخصوصا مایعات مانند انواع شیر، روغن، نوشیدنی و غیره، تنها یک طرف قضیه اند و هر چیزی در این اقتصاد مدرن شده، نیاز به بسته بندی دارد.