لایو اینستاگرامی

لایو اینستاگرامی با موضوع “انقلاب صنعتی چهارم و ماشین آلات بسته بندی”

روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ الی ۲۰ در صفحه اینستاگرام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران برگزار خواهد شد.

آدرس اینستاگرام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران : ispst95@

وبسایت انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران : www.ispst-pack.ir