تولید و توزیع آب بسته بندی در میان سیل زدگان استانهای گلستان و خراسان شمالی

تولید و توزیع آب بسته بندی در میان سیل زدگان استانهای گلستان و خراسان شمالی

تولید و توزیع آب بسته بندی در میان سیل زدگان استان گلستان توسط آبفای استان تهران در واحد سیار بسته بندی آب آشامیدنی ماشین سازی حکمائی با قابلیت بسته بندی آب از ۱/۵ الی ۵ لیتر توسط دستگاه بسته بندی مایعات PLC5000P انجام شد.

علاوه بر توزیع آب در مناطق سیل زده استان خراسان شمالی،با توجه به اعلام نیاز آبفای روستائی استان گلستان، تولید و بسته بندی آب به صورت سه شیفت در مجموعه شرکت آبفای شهری خراسان شمالی تا زمان اطمینان از تثبیت وضعیت و خروج از بحران ادامه خواهد داشت.