برگزاری وبینار

وبینار “انقلاب صنعتی چهارم و ماشین های صنایع غذایی”

این وبینار به میزبانی انجمن علمی دانشچوئی مهندسی ماشین های صنایع غذایی در روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ با سخنرانی آقای مهندس نیما سیدالحکمائی برگزار شد.

این وبینار جهت بهره وری صنعت گران و دانشجویان علاقمند به این مباحث ضبط و جهت دانلود در وب سایت انجمن علمی دانشجوئی ماشین های صنایع غذایی در دسترس همگان قرار داده شده است.

آدرس وب سایت: http://www.fime-official.ir/post/4