محصول جدید

بسته بندی پنیر پیتزا

طراحی و ساخت و راه اندازی دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا ۱۸۰ گرمی الی ۵۰۰ گرمی توسط ماشین سازی حکمائی با رویکرد پخت و پز خانگی با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از کرونا و لزوم رعایت موارد بهداشتی و استفاده هر چه بیشتر از مواد غذایی بسته بنده شده

پنیر پیتزا ۱۸۰ گرمی بسته بندی توسط دستگاه مدل SERVO1000P