شرکت در نمایشگاه آگروپک۲۰۲۱ در اربیل عراق

ماشین سازی حکمائی مقدم شما بازدیدکنندگان محترم از غرفه خود در نمایشگاه آگروپک۲۰۲۱ اربیل عراق را گرامی میدارد.

زمان برگزاری: نمایشگاه ۲ الی ۵ آذر ۱۴۰۰