راه اندازی دستگاه بسته بندی به صورت دورکاری (از راه دور)

راه اندازی از راه دور

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای رفت و آمد بین شهری ، با توجه به ضرورات راه اندازی دستگاه های بسته بندی خامه قنادی در استان گلستان با رویکرد صادرات با دستگاه مدل PLC10KP مذکور با همت پرسنل متخصص و فنی مشتری محترم، با راهنمایی های از راه دور از سوی واحد پشتیبانی و راه اندازی ماشین سازی حکمائی ضمن قبول مسئولیت ها و ریسک های مربوط به صورت دورکاری راه اندازی گردید.

بسته بندی خامه ۵کیلوئی