تغذیه زنبور عسل

اهمیت گرده و تغذیه زنبور عسل

زنبورعسل برای زنده ماندن، رشد و تولید مثل به کربوهیدارت، پروتئین ، چربی ، مواد معدنی، ویتامین ها و آب احتیاج دارد. شهد و عسلک مواد اصلی تأمین کننده کربوهیدارت برای زنبورعسل هستند وسایر مایحتاج ضروری خود را به غیر از آب از گرده گلها تأمین می کند.

زنبورعسل از گرده گلها بیشتر جهت تأمین مواد مورد نیاز برای ساختن عناصر ساختمانی، ماهیچه ها ، غدد و سایر بافتها استفاده می کنند.

در فعالیتهای یک کلنی معمولی ، دانه های گرده دو کار انجام می دهند. یکی اینکه کارگران آنها را بعنوان منابع پروتئینی ، ویتامین ، چربی و مواد معدنی مصرف می کنند تا غده های تأمین کننده ژله رویال (غذای نوزادان) به طور عادی رشد کند.

این ماده محتوی مقدار زیادیپروتئین است و برای تغذیه لاروهای جوان و ملکه به کار می رود و دیگر اینکه گرده بعنوان منبع پروتئینی مستقیماً برای تغذیه لاروهای مسن تر و زنبوران نر مصرف می شود.

مزایای استفاده از مکملهای غذایی زنبورعسل

۱ . گرده گل سبب افزایش طول عمر زنبور عسل می گردد.
۲ . گرده گل در صورت کمبود سبب تغییر رفتار زنبورها از جمله اختلال در تولید زهر و رفتار دفاعی می گردد.
۳ . گرده گل سبب فعالیت تخمدان و افزایش تخمگذاری ملکه زنبور عسل می گردد.
۴ . در زمستان گرده کافی سبب افزایش ذخیره چربی بدن زنبور عسل شده، در نتیجه قدرت زمستان گذرانی افزایش می یابد.
۵ . درتمام طول فصل، فعالیت غدد شیری یا زیر حلقی و سایر غددی که در تولید غذای نوزادان و ملکه دخالت دارند تحت تاثیر مستقیم گرده می باشند.
۶ . ساخته شدن و ترشح موم توسط غدد موم ساز در ارتباط مستقیم با گرده گل است.
۷ . گرده گل سبب مقاومت نسبت به بعضی از بیماری ها خصوصاً بیماری نوزما می گردد.
ارزش غذایی جانشین ها و مکمل های گرده گل
۱ . مکمل های گرده:
غذایی که به آن دانه گرده اضافه گردد مکمل گرده می گویند.
۲ . جانشین های گرده:
به غذایی که برای زنبور عسل تهیه گردد و بدون گرده گل باشد، جانشین گرده می گویند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت بسته بندی این مکمل های غذایی زنبور عسل اینجا کلیلک کنید

منبع اطلاعات: https://apikandoo.com