ماشین سازی حکمائی تولید کننده دستگاه های بسته بندی مایعات

ماشین سازی حکمائی فعال در زمینه طراحی و تولید دستگاه بسته بندی مایعات در کیسه پلی اتیلن، اولین دستگاه خود را در سال 1374 جهت بسته بندی آب آشامیدنی طراحی نمود؛ و تاکنون موفق به اجرای حدود 600 دستگاه بسته بندی مایعات برای 300 شرکت صنایع غذایی فعال در زمینه لبنیات، آب آشامیدنی، روغن مایع و مایع تخم مرغ شده است.

اخذ گواهینامه ابتکار از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گواهینامه فعالیت صنعتی از وزارت صنایع، تقدیرنامه از دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی ISO 9001:2008 ،OHSAS 18001:2007 ،ISO 14001:2004 ،HACCP.ISO 22000:2005 و ISO 10002:2004 از جمله افتخاراتی است که این ماشین سازی به واسطه اختراع دستگاه بسته بندی مایعات در کیسه پلی اتیلن دریافت نموده است.

انواع بسته بندی

لبنیات آب تخم مرغ روغن نباتی
لبنیات آب تخم مرغ روغن نباتی